Gemeente Groei Groep (GGG)

Wat is GGG?
De Gemeente Groei Groep (GGG) is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om te groeien in geloof en gemeenschap. De groep bestaat uit gelovige en geïnteresseerde mensen die regelmatig samenkomen om te luisteren naar Gods Woord. Samen wordt gebeden en gesproken over het geloof naar aanleiding van een boekje.

Wat is het doel van de GGG?
Het groeien in ons geloof en in gemeenschap.

Wat houdt de GGG in?
Eens in de veertien dagen komen we bij iemand thuis samen. Eerst drinken we gezamenlijk koffie met wat lekkers. Daarna wordt de avond geopend met gebed, een stukje lezen uit de bijbel en eventueel het zingen van een lied. De leiding van de avond rouleert onder de leden. Naar aanleiding van de gesprekspunten uit het boekje "Stage lopen bij Jezus" gaan we met elkaar in gesprek. Aan het einde van de avond wordt er afgesloten met gebed. Daarna is er nog ruimte om even na te praten.

Meer informatie of een avond bijwonen? U kunt contact opnemen met:

J. (Johan) van 't Sant Contact