Bijbelkring

(Op maandagmiddag en maandagavond)
Belangrijk voor een christen is dat hij of zij zich persoonlijk verdiept en bezig houdt met het Woord van God. Daarbij is het goed te weten dat de boeken in de bijbel oorspronkelijk bedoeld zijn om te worden voorgelezen en te worden besproken in een gemeenschap van gelovigen. De bijbelkring is een goede gelegenheid om dit in de praktijk vorm te geven om als gemeenteleden te luisteren naar Gods Woord en daar met elkaar over door te spreken. In 2 Timotheüs 3.16-17 staat dat 'heel de Schrift door God is ingegeven en nuttig is om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.' Er zijn twee bijbelkringen: De bijbelkring op maandagmiddag wordt geleid door ds. B.J.W. (Bart) Ouwehand (15:00 tot 16:30 uur). Deze kring is in het bijzonder voor de wat oudere gemeenteleden. Als u vervoer nodig heeft, kunt u contact opnemen met ds. A. (Ad) Naijen, contact. Ook 's avonds wordt de bijbelkring geleid door ds. B.J.W. (Bart) Ouwehand. Deze samenkomst begint om 19:30 uur. De bijbelkring komt één keer per maand samen in ''De Ark''. De bijbelkring is wat betreft leeftijd heel breed: van jong volwassenen tot en met ouderen. Allen van harte welkom!