Catechese

Kindercatechese
Elke zondagavond om 18:00 uur is er voor de kinderen van 8 t/m 12 jaar (groep 5 t/m 8 van de basisschool) kindercatechese in ''De Ark''. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur en een kwartier. De kinderen kunnen in ''De Ark'' blijven tot de kerkdienst is afgelopen. Bij de kindercatechese leren de kinderen over God, de bijbel, liederen, de kerk en de kerkelijke traditie. Omdat kinderen in de hoogste groepen leergierig zijn, willen we in deze leeftijd een fundament leggen voor hun verdere leerweg in het geloof.
De kindercatechese is een leuke en intieme groep van kinderen. Vanwege het leeftijdsverschil van de kinderen is het goed om het programma hierop af te stemmen. Daarom wordt de leiding elke avond gevormd door twee personen. Groep 5 & 6 en 7 & 8 gaan los van elkaar verder in op het onderwerp van die avond.

Leiding:

F.C. (Frida) de Fijter - van Loon
J.P. (Jannick) Pelle  contact
P.C. (Elvira) van der Steenhoven  
A.A.J. (Wesley) Verlee  
A.E.J. (Rianne) Vos  
J.W. (Annelinde) Treffers - Schoonhoven  


Follow Me & Follow Me Next catechese
Catechisatie vormt een belangrijk onderdeel van het gemeentewerk. 
In deze ontmoetingen wordt aan de hand van de methode Follow Me (12+) en Follow Me next (16+) in gesprek gegaan over de vele aspecten van het christelijk geloof met de tieners en jongeren. 
De bijeenkomsten worden plenair begonnen met zang, gebed, collecte en een presentatie over een onderwerp. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst wordt het onderwerp in vaste kleine groepjes verder besproken onder leiding van een vaste mentor.

Catechese dinsdagavond:
Vanaf 19:00 uur Follow Me voor tieners van 12 tot 16 jaar bij L.M. (Martin) de Groot. 

Catechese maandagavond in ''De Ark'':
Vanaf 19:00 uur Follow Me next voor jongeren vanaf 16 jaar

De leiding: 
L.M. (Martin) de Groot, contact

De catechisanten dienen zelf een bijbel, een pen en geld voor de collecte mee te brengen.