Belijdeniscatechese

Het is elk jaar weer erg mooi als gemeenteleden zich aanmelden voor de belijdeniscatechese. Het is waardevol om een winterseizoen lang wekelijks met elkaar op te trekken. In een seizoen worden op deze avonden alle kernpunten van het christelijk geloof besproken, uitgediept, bevraagd en uitgelegd. De avonden beginnen met een gesprek naar aanleiding van een bijbelgedeelte. Vraag gerust eens aan iemand die recent belijdenis heeft gedaan hoe diegene deze catechese heeft ervaren. 

Wat is belijdenis doen? Belijdenis doen is niet aangeven dat je een perfecte gelovige bent, dat je alles begrijpt van God en het geloof of dat je belooft voortaan beter te gaan leven. Belijdenis doen is belijden wie Jezus Christus is, wat Hij doet en heeft gedaan en wat dát betekent voor jouw leven. Het volgen van belijdeniscatechese is geen verplichting om daarna ook belijdenis te doen. Tegelijk hopen we natuurlijk dat het verlangen groeit om je ‘jawoord’ uit te spreken en dat je niet zonder Jezus Christus verder wilt. Je bent van harte welkom! Er staan prachtige beloften in de bijbel die aangeven dat God ernaar uitziet dat je Zijn Naam belijdt voor de mensen en dat Hij je met Zijn Geest daarin zal bijstaan.

Een oproep aan iedereen die er nog nooit aan toe is gekomen om belijdenis te doen. Ook als je al wat ouder bent, ben je van harte uitgenodigd om erover na te denken om deze catechese te gaan volgen. Mocht de vaste wekelijkse avond niet uitkomen, dan kan er ook een andere dag/tijd worden besproken. Ter overweging een artikel van dr. J.M. Burger wat in theologisch tijdschrift Kontekstueel stond: ‘Ook een kinderdoop is een geloofsdoop, waarbij aan de doopouders met de doopvragen vóór de doop opnieuw een geloofsbelijdenis gevraagd wordt. Omdat we niet op het geloof van een ander kunnen blijven teren, vraagt deze doop om een persoonlijke geloofsbelijdenis van de dopeling.’ Ds. L.M. Vreugdenhil (Discipelschap, p.142-143) zegt daarover: ‘Bijbel en kerkgeschiedenis leerden ons dat de openbare geloofsbelijdenis in de eerste plaats, voor wie als kind gedoopt werd, een uitgesteld onderdeel is van de doopliturgie. De kinderdoop vraagt om dit persoonlijke geloofsantwoord, het hoort er wezenlijk [!] bij’.
De belijdeniscatechese wordt op een in onderling overgekomen dag, tijd en plaats gegeven. 

Heb je vragen of wil je er een keertje over doorpraten, dan kan dat natuurlijk. Graag zelfs!

ds. B.J.W. (Bart) Ouwehand contact