Live/Terugluisteren dienst

Kerkdienst volgen (beeld en geluid)
Als u op het logo van YouTube klikt, kunt u de kerkdiensten live, in beeld en geluid, volgen.
Het terugkijken en luisteren van eerder gehouden diensten is hier ook mogelijk. 

Youtube hervormde gemeente Andel

Kerkdienst volgen (luisteren)
In de onderstaande spelers kunt u een kerkdienst live volgen en/of een kerkdienst terugluisteren.
De bovenste speler gebruikt u voor de live te volgen diensten.
De onderste speler is voor het terugluisteren van eerder gehouden diensten. 

Live-uitzending

Uitzendingen archief

 
Collecte Hervormd Andel
In verband met de online-kerkdiensten tijdens de coronacrisis is collecteren in de kerk niet mogelijk. Daarom is er een alternatieve vorm van collecteren. Voor de drie reguliere collectes kunt u uw bijdrage in één keer doen. Hiervoor zijn er verschillende opties:
1. U kunt uw gift zelf overmaken naar NL59 RABO 0373 7151 61 t.n.v. het C.v.K Hervormde gemeente Andel.
2. Als u HIER klikt, komt u in een iDEAL-omgeving. Hier kunt u zelf de hoogte van uw gift bepalen en overmaken.
3. U kunt de QR-code scannen met uw mobiel of tablet, u komt dan in dezelfde iDEAL-omgeving.
4. U kunt uw bijdrage in de (houten) bus doen die bij Pascal Tankens hangt, Burg. Baxlaan 1a. Dit kan contant of in collectebonnen
Van de opbrengst is 1/3e bestemd voor de diaconie en 2/3e voor kerk en eredienst. Indien u een andere verdeling wenst, dient u dit nadrukkelijk te vermelden. Dit kan alleen bij de opties 1 en 4.

QRcode collecte hervormdandel

 

Kindernevendienst
Klik op deze link om het programma/de werkjes van de kindernevendienst te downloaden.

Liturgie 24 mei 9:30

Afkondigingen

Lied 276

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 68:3,10

Lezing van de wet en de samenvatting

Psalm 119:3,86

Gebed om de opening van de Schriften

Lezing Psalm 27 en Johannes 14:15-31

Psalm 27:3,6,7

Verkondiging

Lied 114

Dankgebed en voorbede

Lied 118

Zegen

 

Liturgie 24 mei 18:00

Jongerendienst Liturgie is online via YouTube te volgen.

Jongerendienst 24 5 2020