Organisatie eredienst

Iedere zondag, op kerkelijke feestdagen en bij andere diensten bent u als lid of gast van harte welkom in de diensten van de Hervormde Gemeente Andel. De reguliere diensten zijn om 9.30 uur en 18.00 uur. Bijzondere diensten (bijvoorbeeld kinder- en jongerendiensten) kunnen op afwijkende tijden beginnen. Om zeker te zijn dat u op het juiste tijdstip aanwezig bent, kunt u het preekrooster of het kerkblad Voetius raadplegen. Wij hopen u te ontmoeten, voel u welkom. Graag tot ziens!
Bent u niet in de gelegenheid om een dienst bij te wonen of wilt u een dienst terugluisteren? Dan kunt u via het submenu live/terugluisteren diensten een dienst volgen of terugluisteren. 

Op de onderliggende pagina's vindt u informatie over de reguliere en bijzondere diensten en over ondersteunende activiteiten daarbij (bijvoorbeeld de kinderoppas, de kindernevendienst, de kerkauto enz.).