Nieuws

23 oktober 2021
Kinderdienst Dankdag woensdag 3 november
Op woensdag 3 november is er weer een kinderdienst. Het Bijbelverhaal over Noach staat centraal. Noach mag eindelijk na lange tijd weer van de Ark af. Naar buiten… vrijheid … maar wat doet Noach dan als eerste?
Alle kinderen op basisschool De Zaaier volgen de dienst ’s morgens in hun eigen groep.
Ouders en andere belangstellenden kunnen de dienst hier online volgen. Van harte aanbevolen!

9 oktober 2021
Invoering en bestellen bundel Weerklank
Na de introductie- en zangavond van Weerklank eind augustus, heeft de kerkenraad in haar vergadering van september besloten om de bundel Weerklank te gaan gebruiken in onze erediensten. De gezongen psalmen en liederen uit deze bundel tonen we op de schermen. In die zin is het niet noodzakelijk om een bundel aan te schaffen. Toch hebben we op de zangavond ook het belang benoemd van het zingen in het gezin en bij het kringwerk. Het past goed hier ook de bundel Weerklank voor te gebruiken. U kunt een bundel Weerklank met korting kopen via het CvK. Deze korting kan oplopen tot 15% per bundel en dat is op een prijs van € 28,50 toch een leuk bedrag. Dus van harte aanbevolen. De kerkenraad schaft bundels aan die in De Ark komen te liggen, om te gebruiken tijdens het kringwerk en catechese. Vanaf komende zondag zullen achter in de kerk een aantal bestellijsten liggen waarop u uw naam en het aantal gewenste bundels kunt noteren. Verder kunt u uw bestelling mailen (klik hier) of u kunt telefonisch contact opnemen met A.J.P. (Arnald) Smits (06 - 517 447 97). U heeft hiervoor tot maandag 18 oktober de gelegenheid. Weerklank is ook verkrijgbaar als grootletterboek. Goed om dat ook even in gedachten te houden bij het opgeven van uw bestelling. Wilt u graag een bundel Weerklank kopen voor thuisgebruik maar past dit niet in uw budget? Neemt u dan contact op met H.M. (Richard) Verlee (06 - 226 612 11).

20 september 2021
Kerkdiensten vanaf zondag 26 september, iedereen van harte uitgenodigd / collecte / kindernevendienst
Op grond van de versoepelingen die door de overheid zijn afgekondigd, heeft de kerkenraad besloten om vanaf zondag 26 september de 1,5 meter binnen de kerk niet langer te handhaven en iedereen weer van harte uit te nodigen om de diensten bij te wonen. Ons kerkgebouw heeft gelukkig veel ruimte en dat betekent dat er de mogelijkheid is om op gepaste afstand van elkaar te kunnen zitten. Daar roepen we u dan ook toe op: houd rekening met elkaar en zorg voor elkaar. We vragen u om u te blijven registreren bij binnenkomst en uw handen te ontsmetten, maar ook - en dat vragen we echt met klem - om optimaal gebruik te maken van de ruimte die onze kerk biedt. Ga dus niet direct op uw oude plek zitten, maar zorg voor een veilige afstand tussen uzelf en mensen die niet bij uw directe contactkring horen. Deze oproep geldt niet alleen voor de kerkdiensten maar voor alle situaties waarin we elkaar als gemeente ontmoeten.

Collecte
Bij de uitgang van de kerk zullen er drie collectezakken worden geplaatst waar u uw collectegeld in kunt gooien. Daarnaast blijft het mogelijk om uw bijdrage over te maken waarbij we dezelfde verdeling blijven hanteren. Veel mensen ervaren dit als praktisch, maar toch vinden we het belangrijk om juist de collecte weer in de dienst een plek te geven. Geven hoort bij de liturgie en we vinden het belangrijk dat ook onze kinderen leren om iets aan God en Zijn dienst te geven.

Kindernevendienst (KND)
Doordat we weer als gehele gemeente welkom zijn in de dienst, kunnen de kinderen van de KND de dienst ook weer met ons beginnen. Het is alweer een tijd geleden daarom een korte uitleg over hoe we dat ook alweer gewend waren. We beginnen de dienst met heel de gemeente. De kinderen blijven bij hun ouders zitten tot na het gebed om de Heilige Geest. Het orgel begint dan te spelen, waarop de leiding van de KND met de kinderen de dienst verlaat. Na het dankgebed komen de kinderen dan weer terug en gaan ze weer voor in de kerk zitten. 

16 september 2021
Groeiplan jeugdwerk
Binnen onze gemeente hebben we actief jeugdwerk, veel activiteiten, enthousiaste leiding en betrokken jeugd.
Helaas is dat niet altijd zo geweest en ook niet alle activiteiten “lopen” zo goed. We kunnen dan ook niet ontkennen dat er zorgen en vragen zijn over hoe we onze verantwoordelijkheid (als gemeente) moeten inzetten ten bate van de geloofsontwikkeling van de nieuwe generatie.

Wat niet past is om onze ogen te sluiten voor deze situatie en enkel af te wachten hoe zich dit zal ontwikkelen. We kiezen daarom voor een actieve benadering en wel door de Groeiplan methode van de HGJB (zie ook: www.hgjb.nl/groeiplan).
Onder begeleiding van de HGJB gaan we als ouders, leiding en jeugdraad met elkaar in gesprek en denken we na over geloofsontwikkeling. Hoe zien we onze kinderen als ze 24 zijn? Wat is de rol van ouders en die van het jeugdwerk?
Op basis van de beelden die ontstaan zullen we een visie formuleren voor het jeugdwerk en daar doelstellingen bij bepalen.
Aan de hand van deze visie en doelstellingen wordt door de leiding een reflectie gemaakt op de huidige activiteiten en nagedacht over de invulling van de activiteiten aan de hand van een aantal “groeitermen”. Deze groeitermen kunnen ook gebruikt worden om activiteiten op elkaar aan te laten sluiten en om in de toekomst de activiteiten verder te ontwikkelen.
Als laatste wordt er aan de ouders en gemeenteleden een terugkoppeling gegeven van de resultaten en hoe vervolg wordt gegeven aan de implementatie en de doorontwikkeling.

Zoals u zult begrijpen is dit niet in een avond gedaan. Dit traject wordt gedurende een winterseizoen verdeeld over 6 avonden. Vooralsnog is de planning als volgt;

 datum  doelgroep
 28 september  Ouders (gemeente) en leiding
 26 oktober  Jeugdraad/werkgroep
 24 november  Leiding en jeugdraad/werkgroep
 10 januari  Leiding en jeugdraad/werkgroep
 7 februari  Jeugdraad/werkgroep
 8 maart  Ouders (gemeente)


We willen ouders, leiding of diegenen die anderzijds betrokken zijn bij het jeugdwerk vragen om deel te nemen aan dit traject. Uw bijdrage is essentieel om een breed gedragen plan te maken, om exact te weten te komen wat er in de gemeente speelt en waar behoefte aan is.
Daarnaast verwachten we dat deze avonden ook van toegevoegde waarde zijn voor u als ouder of leiding zelf. De onderlinge gesprekken, de ideeën en ervaringen van anderen en de themaworkshops van de HGJB kunnen u inspireren en helpen hoe u de geloofsopvoeding van uw kinderen thuis kan vormgeven. Of hoe u als leiding goede aansluiting vindt bij de doelgroep van uw activiteit.

Zoals u ziet is er een initiatief en een plan, maar laat ook duidelijk zijn dat we het resultaat en succes niet in eigen hand hebben. Laten we als gehele gemeente elkaar vanuit liefde hier in betrekken, ondersteunen, waar nodig aansporen en bovenal bidden voor Gods leiding en de werking van zijn Heilige Geest voor het traject wat voor ons ligt.

Namens de jeugdraad
André van Tilborg

28 juni 2021
Nieuwsbrief juni 2021 en blogs ds. Vogelaar (Misi Sulawesi)
Op de website van de GZB treft u onder downloads de nieuwsbrief van juni 2021 aan van ds. Vogelaar (website Misi Sulawesi).
Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich aanmelden voor zijn nieuwsbrief. Dit kan ook via bovenstaande link onder 'blijf op de hoogte'. 
Ook schrijft ds. Vogelaar geregeld blogs die u kunt lezen op de website van de GZG (blogs). 
Meer informatie over het zendingsproject van ds. Vogelaar vindt u op deze site onder diaconaat, zending ds. Vogelaar.

Foto nieuwbrief juni 2021

5 juni 2021
Bericht uit Palopo
Beste mensen van onze deelgenotengemeenten,

Een hartelijke groet vanuit Palopo! Hopelijk maken jullie het goed allemaal en zijn jullie gezond. Bij deze ook nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet voor Misi Sulawesi en voor de vele blijken van meeleven die we van jullie krijgen! Echt ontzettend leuk: kaarten, e-mails, pakketten... We weten ons ook gedragen door jullie gebeden.
Er is een nieuw vakantiebijbelboekje verschenen. Ook ik heb een verhaal voor mijn rekening genomen. Het boekje kan besteld worden via www.gzb.nl/vakantiebijbelboekje

Hartelijke groeten,
Laurens Jan en Lourina Vogelaar

30 januari 2020
Brengt u te zijner tijd een bezoekje aan een gemeentelid?
In een christelijke gemeente hebben we oog voor elkaar. In de Bijbel wordt de gemeente wel eens vergeleken met een familie. Familie omdat we door God aan elkaar gegeven zijn. Om deze reden zorgen we in de gemeente voor elkaar. Wilt u uw steentje bijdragen door een bezoek te brengen aan mensen die eenzaam zijn of bij gemeenteleden bij wie dit gewenst is? Bij het bezoek staat ontmoeting en sociaal contact centraal. In het contactblad van februari 2020 (achter de login) staat beschreven wat het bezoekwerk inhoudt. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met ds. B.J.W. (Bart) Ouwehand, contact.

22 mei 2019
Hulp nodig of hulp bieden?
Hulp nodig omdat het even wat moeilijker gaat of iemand helpen in die situatie?
Kijk eens op Net-Werk naar de mogelijkheden om hulp te ontvangen of te bieden.

20 januari 2019
Facebook en Instagram volgen
Geen facebook, geen instagram maar toch op de hoogte blijven?
U kunt via deze website toch de laatste nieuwtjes op social media van de onze Hervormde Kerk, bibliotheek ''De Akker'' en de VakantieBijbelClub volgen.
(Voor het bezoeken van de facebookpagina's en het instagramaccount is inloggen niet vereist. Het zijn openbare accounts, zodat iedereen het laatste nieuws kan volgen).