Nieuws

29 juli 2021
Gemeentedag 18 september 2021
Op D.V. zaterdag 18 september organiseren we weer een gezellige dag voor de hele gemeente. Een dag waarop we elkaar mogen ontmoeten en wat tevens de start is van een nieuw seizoen van het winterwerk. Na een lange periode dat wij elkaar niet/nauwelijks gezien hebben is het mooi om weer zo samen te mogen komen! Wij houden de situatie rondom corona goed in de gaten en houden ons dan ook aan de dan geldende regels.

De dag zal om 15.00 uur in Hervormd Centrum ‘De Ark’ beginnen met koffie/thee/fris. Hierna volgt de uitleg over de vossenjacht die daarna wordt gehouden. Er is ook een springkussen voor de kleine kinderen. Om 16.45 uur willen we met zijn allen de maaltijd met gebed en bijbellezen openen. We hebben een friet- en ijskar geregeld, dus u/ jij hoeft niets mee te nemen. Na het eten, rond 18.30/19.00 uur, willen we een roeiwedstrijd houden op de Maas. Dus ga alvast oefenen, want er staat een mooie wisselbeker op het spel! Meer informatie hierover volgt later. Deelname vanaf 12 jaar.

Opgeven kan op drie manieren: e-mail, telefoon (bellen, sms of whatsapp) of door het strookje onderaan de uitnodiging in te leveren. Kosten en contactgegevens staan in de uitnodiging.
Klik hier voor de uitnodiging voor de gemeentedag 2021

S.v.p. opgeven vóór 10 september aanstaande (i.v.m. het eten). Er is uiteraard ook vervoer voor mensen die niet zelfstandig kunnen komen. U kunt dit dan bij uw opgave aangeven.

Hopelijk tot ziens op D.V. 18 september!

22 juli 2021
Ramp Limburg
De situatie is ernstig; de impact van de wateroverlast is enorm en het gevaar is nog niet geweken. De diaconie zal de komende 4 zondagen collectebussen neerzetten voor hulp in Limburg. Na die 4 weken verdubbelen we het bedrag wat het heeft opgebracht. We hebben contact gezocht met de Zuid-Limburgse protestantse gemeente Maas-Heuvelland (PKN). Zij zamelen geld in voor slachtoffers die niet verzekerd zijn of door andere instanties geholpen worden. Het spreekt voor zich dat uw gift goed terecht komt. Van harte aanbevolen. U kunt uw gave in de speciale bus bij de uitgang van de kerk doen of overmaken per bank, rekeningnummer: NL02 RABO 0341 5154 85 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Andel. Alvast bedankt!
De Diaconie

26 juli 2021
Vakindeling kerkbezoek (in coronatijd)

 Datum  Ochtenddienst  Avonddienst
 1 aug  middenvak  rechtervak en
     linkervak
     
 8 aug  rechtervak  linkervak en
     middenvak
     
 15 aug  linkervak  middenvak en
     rechtervak


Voor meer informatie over de vakindeling, zie hierna 'Ontwikkelingen omtrent het Coronavirus'.

7 juli 2021
Openingstijden bibliotheek ''De Akker''
In de vakantieperiode is de bibliotheek 6 weken gesloten. De laatste woensdag vóór de vakantie is 14 juli, de openingstijden zijn dan van 18.30-20.00 uur. De eerste keer na de vakantie is woensdag 1 september, ook dan zijn de openingstijden van 18.30-20.00 uur. Daarna zijn we weer elke woensdagavond open van 19.00-20.00 uur. M.i.v. september (6 september) ook weer elke 1e maandag van de maand, gelijktijdig met de collectebonnenverkoop, van 18.30-19.30 uur. Voor iedereen een goede vakantieperiode gewenst, namens de bibliotheekcommissie.

2 juli 2021
Ontwikkelingen omtrent het Coronavirus
Gezien de coronamaatregelen van de overheid zijn versoepeld, kunnen de erediensten weer bijna zonder beperkingen worden gehouden. Er zijn nog enkele beperkingen die we als gemeente in acht moeten nemen.

Erediensten (vakindeling en registratie bezoekers)
Zolang de anderhalve meter maatregel geldt, dienen wij als gemeente hier ons aan te houden. Om dit praktisch invulling te geven nodigen we in de ochtenddienst één vak uit en in de avonddienst twee vakken. U hoeft zich niet aan te melden. Het bijwonen van een dienst is afhankelijk van uw 'reguliere' zitplaats. Gezien vanaf de preekstoel is de kerk ingedeeld in drie vakken, te weten een linkervak, een middenvak en een rechtervak. In de ochtenddienst is één vak welkom in de avonddienst zijn twee vakken welkom om de dienst bij te wonen (zie schema hierna). Heeft u geen 'reguliere' zitplaats, rekent u zichzelf dan tot het middenvak. Als uw vak aan de beurt is en u wilt graag naar de kerk, dan bent u welkom. Vijf minuten voor aanvang van de dienst stellen we de kerk open voor ‘andere vakken’.

We blijven de bezoekers van de diensten registreren. We vragen u dan ook om een klein briefje mee te brengen met daarop uw naam en adres. Het briefje (klik hier) kunt u downloaden en gebruiken. Een door uzelf opgestelde brief voldoet ook. Per huishouden is één briefje voldoende. Het kan verder geen kwaad om elkaar hier opnieuw aan de maatregelen van het RIVM te herinneren: blijf bij klachten thuis en houd je ook op het kerkplein aan de 1,5 meter richtlijn.

U bent van harte welkom om de erediensten bij te wonen! De diensten zijn daarnaast te bekijken/beluisteren. Klik hiervoor op Live/terugluisteren diensten.

28 juni 2021
Nieuwsbrief juni 2021 en blogs ds. Vogelaar (Misi Sulawesi)
Op de website van de GZB treft u onder downloads de nieuwsbrief van juni 2021 aan van ds. Vogelaar (website Misi Sulawesi).
Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich aanmelden voor zijn nieuwsbrief. Dit kan ook via bovenstaande link onder 'blijf op de hoogte'. 
Ook schrijft ds. Vogelaar geregeld blogs die u kunt lezen op de website van de GZG (blogs). 
Meer informatie over het zendingsproject van ds. Vogelaar vindt u op deze site onder diaconaat, zending ds. Vogelaar.

Foto nieuwbrief juni 2021

5 juni 2021
Bericht uit Palopo
Beste mensen van onze deelgenotengemeenten,

Een hartelijke groet vanuit Palopo! Hopelijk maken jullie het goed allemaal en zijn jullie gezond. Bij deze ook nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet voor Misi Sulawesi en voor de vele blijken van meeleven die we van jullie krijgen! Echt ontzettend leuk: kaarten, e-mails, pakketten... We weten ons ook gedragen door jullie gebeden.
Er is een nieuw vakantiebijbelboekje verschenen. Ook ik heb een verhaal voor mijn rekening genomen. Het boekje kan besteld worden via www.gzb.nl/vakantiebijbelboekje

Hartelijke groeten,
Laurens Jan en Lourina Vogelaar

30 januari 2020
Brengt u te zijner tijd een bezoekje aan een gemeentelid?
In een christelijke gemeente hebben we oog voor elkaar. In de Bijbel wordt de gemeente wel eens vergeleken met een familie. Familie omdat we door God aan elkaar gegeven zijn. Om deze reden zorgen we in de gemeente voor elkaar. Wilt u uw steentje bijdragen door een bezoek te brengen aan mensen die eenzaam zijn of bij gemeenteleden bij wie dit gewenst is? Bij het bezoek staat ontmoeting en sociaal contact centraal. In het contactblad van februari 2020 (achter de login) staat beschreven wat het bezoekwerk inhoudt. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met ds. B.J.W. (Bart) Ouwehand, contact.

22 mei 2019
Hulp nodig of hulp bieden?
Hulp nodig omdat het even wat moeilijker gaat of iemand helpen in die situatie?
Kijk eens op Net-Werk naar de mogelijkheden om hulp te ontvangen of te bieden.

20 januari 2019
Facebook en Instagram volgen
Geen facebook, geen instagram maar toch op de hoogte blijven?
U kunt via deze website toch de laatste nieuwtjes op social media van de onze Hervormde Kerk, bibliotheek ''De Akker'' en de VakantieBijbelClub volgen.
(Voor het bezoeken van de facebookpagina's en het instagramaccount is inloggen niet vereist. Het zijn openbare accounts, zodat iedereen het laatste nieuws kan volgen).