Nieuws

18 april 2021
Vakindeling kerkbezoek (in coronatijd)

 Datum  Ochtenddienst  Avonddienst 
 25 apr  rechtervak  linkervak
 2 mei  middenvak  rechtervak
 9 mei  linkervak  middenvak


Voor meer informatie over de vakindeling, klik hier.

15 april 2021
Bijbelstudie
Bijbelstudie 14 april 2021 dominee Ouwehand. Klik hier.

21 december 2020
Nieuwsbrief en blogs ds. Vogelaar (Misi Sulawesi)
Op de website van de GZB treft u onder downloads de nieuwsbrief van december 2020 aan van ds. Vogelaar (website Misi Sulawesi).
Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich aanmelden voor zijn nieuwsbrief. Dit kan ook via bovenstaande link onder 'blijf op de hoogte'. 
Ook schrijft ds. Vogelaar geregeld blogs die u kunt lezen op de website van de GZG (blogs). 
Meer informatie over het zendingsproject van ds. Vogelaar vindt u op deze site onder diaconaat, zending ds. Vogelaar.

Ds. Vogelaar juni 2020

15 mei 2020
Ontvang Voetiusberichten Andel wekelijks per e-mail: meld u nu aan

Het is vanaf nu mogelijk om Voetiusberichten uit onze gemeente wekelijks per e-mail te ontvangen. U kunt u hiervoor aanmelden op deze pagina

De berichten van onze gemeente die opgenomen zijn in Voetius krijgt u hiermee wekelijks kosteloos per e-mail toegezonden. Leest u liever de gehele Voetius (met alle berichten uit de regio)? Bekijk dan alle abonnementsvormen voor de mogelijkheden.

Voetius belangrijk communicatiemiddel
Voetius is één van de belangrijkste communicatiemiddelen die we als gemeente hebben. U leest hier over de aankomende diensten, collectes en activiteiten. Ook kunt u meeleven met gemeenteleden die moeiten kennen of iets te vieren hebben. De kerkenraad wil de berichten zo laagdrempelig mogelijk aanbieden. Het blijkt dat vooral jonge gezinnen geen abonnement hebben op Voetius. De stap van Voetius om een volledig digitaal abonnement aan te bieden, heeft hier weinig verandering in gebracht. Daarom heeft de kerkenraad besloten om een nieuwe optie beschikbaar te stellen: het per e-mail ontvangen van de Voetiusberichten Andel.

Verschil met ‘volledige Voetius’
Het belangrijkste verschil met de ‘volledige Voetius’ is dat deze e-mail alleen de berichten uit onze gemeente bevat (dus niet van de gehele regio). Aanmelden voor deze e-maildienst is gratis. Er is géén abonnement op Voetius nodig. U kunt u gemakkelijk aan- en afmelden. De e-maildienst voldoet aan de AVG-richtlijnen.

Toestemming privacy
De wekelijkse e-mail bevat precies dezelfde informatie als de berichten van onze gemeente in de volledige Voetius. We willen u er op wijzen dat als u toestemming geeft om genoemd te worden in Voetius (bijvoorbeeld bij ziekte of jubilea), u dan ook toestemming geeft om in deze e-mail genoemd te worden. Er is geen verschil tussen de berichten.

18 januari 2021
Ontwikkelingen omtrent het CORONAVIRUS
Gezien de maatregelen van de overheid om de besmetting met het coronavirus aan te pakken zijn de bijeenkomsten aangepast. Daarnaast geldt het zoveel mogelijk beperken van sociale contacten en het houden van afstand. Dit betekent ook voor ons als gemeente dat we genoodzaakt zijn om aanpassingen te doen in onze erediensten en activiteiten.

In dit alles mogen we ook in deze bijzondere tijd op God vertrouwen dat Hij als Hemelse Vader voor ons zorgt.

Erediensten, (vakindeling en registratie bezoekers)
In haar laatste vergadering heeft het moderamen de situatie rond corona besproken en zich daarbij de vraag gesteld wat dit voor onze kerkdiensten betekent. Vanuit de landelijke overheid ligt er een dringend advies om alleen online diensten te verzorgen. Het moderamen is echter van mening dat er goede redenen zijn om de kerk toch voor een beperkt aantal bezoekers open te laten. De fysieke kerkdienst is voor ons essentieel. Zeker voor mensen die het moeilijk vinden om online verbonden te blijven. We denken daarbij in het bijzonder aan ouders met kleine kinderen, mensen die eenzaam zijn, maar ook aan mensen die het om andere redenen erg moeilijk vinden dat ze niet naar de kerk kunnen gaan. Daarom heeft het moderamen besloten om de diensten toegankelijk te houden voor maximaal 30 bezoekers.

Om dit praktisch invulling te geven blijven we bij een reguliere kerkdienst, per dienst één vak uitnodigen. U hoeft zich niet aan te melden. Het bijwonen van een dienst is afhankelijk van uw 'reguliere' zitplaats. Gezien vanaf de preekstoel is de kerk ingedeeld in drie vakken, te weten een linkervak, een middenvak en een rechtervak. Zowel in de ochtenddienst als in de avonddienst is één vak welkom om de dienst bij te wonen (zie schema hierna). Heeft u geen 'reguliere' zitplaats, rekent u zichzelf dan tot het middenvak. Als uw vak aan de beurt is en u wilt graag naar de kerk, dan bent u welkom. De grens van 30 personen zullen we strikt moeten handhaven. Als die grens is bereikt, kunnen we niemand meer toelaten. We stellen de kerk daarom de laatste vijf minuten voor aanvang niet meer open voor ‘andere vakken’.

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen vindt er geen gemeentezang meer plaats. We blijven wel de bezoekers van de diensten registreren. We vragen u dan ook om een klein briefje mee te brengen met daarop uw naam en adres. Het briefje (klik hier) kunt u downloaden en gebruiken. Een door uzelf opgestelde brief voldoet ook. Per huishouden is één briefje voldoende. Het kan verder geen kwaad om elkaar hier opnieuw aan de maatregelen van het RIVM te herinneren: blijf bij klachten thuis en houd je ook op het kerkplein aan de 1,5 meter richtlijn.

U bent van harte welkom om de erediensten bij te wonen! De diensten zijn daarnaast te bekijken/beluisteren. Klik hiervoor op Live/terugluisteren diensten. U vindt daar ook de liturgieën van de diensten. 

De indeling wordt geëvalueerd en kan daarom aangepast worden. Houd daarom dit nieuwsbericht en Voetius in de gaten.

Gebruiksplan
Zolang de maatregelen van het RIVM van kracht zijn voor het samenkomen in de kerk is er een gebruiksplan actief. Hierin is beschreven hoe de anderhalve meter in acht genomen wordt en het kerkgebouw ingedeeld is. Daarnaast zijn andere keuzes verwoord die effect hebben op de manier waarop de eredienst plaatsvindt.
Bekijk hier het gebruiksplan.

Collectes
Na de dienst is er een collecte aan de uitgang. Bent u niet in de gelegenheid om de dienst in de kerk bij te wonen, dan willen we u vragen uw gaven over te maken. Meer informatie hierover leest u hier.

Kinderoppas, kindernevendienst en kindercatechese
De kinderoppas, kindernevendienst en kindercatechese gaan op de gebruikelijke wijze door. We roepen u als gemeente op om de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen en juist nu extra betrokken te zijn met de mensen om u heen. Breng uw kind(eren) voor aanvang van de dienst naar ''De Ark''. Dit geldt zowel voor de kinderen die naar de kinderoppas als voor de kinderen die naar de kindernevendienst gaan. Kinderen voor de kinderoppas graag bij de deur van de kinderoppas brengen. Kinderen voor de kindernevendienst graag tot onderaan de trap brengen, zodat ze zelf naar boven kunnen lopen. Kinderen die (nog) niet naar de kindernevendienst gaan, kunnen gebruik maken van het verhaal en de verwerking op de website. Klik hier voor het verhaal en de verwerking.

Bezoekwerk
Het bezoekwerk bij ouderen en mensen met een zwakke gezondheid komt stil te liggen. Bij jongere personen wordt het bezoekwerk zoveel mogelijk beperkt; alleen noodzakelijke bezoeken worden afgelegd. Telefonisch contact met de predikant of wijkouderling is uiteraard wel mogelijk.

Net-Werk, coronahulp Andel
Helaas vraagt deze tijd veel van ons allemaal. Zeker voor de ouderen en kwetsbaren onder ons. Als we u kunnen helpen met een boodschap, de hond uitlaten of we kunnen een luisterend oor zijn, dan zijn we er voor u. Uiteraard moeten we de richtlijnen van het RIVM aanhouden en fysiek contact en bezoek vermijden. Wel kunnen we er voor zorgen dat u in ieder geval voorzien wordt van boodschappen. Ook een praatje op afstand is mogelijk. Bent u of kent u iemand die dit zou waarderen, of wilt u als vrijwilliger hier aan meedoen, neem dan contact op met C.J.A. (Corine) Timmermans, contact.
Voor meer informatie met betrekking tot Net-Werk, klik hier.

Omzien naar elkaar
Onze contacten als gemeenteleden onderling zijn op dit moment erg beperkt. Dit kan voor een aantal broeders en zusters tot een extra gevoel van eenzaamheid leiden. Wij vragen daarom uw speciale aandacht voor gemeenteleden die in deze situatie wel wat extra contact (op afstand) kunnen gebruiken. Helpt u mee in het omzien naar elkaar? Een (extra) telefoontje, berichtje of kaartje wordt vaak erg gewaardeerd. Wij vragen u ook nadrukkelijk voor hen en voor elkaar te bidden.

Niet iedereen heeft de beschikking tot het internet. We vragen u dit bericht zo veel mogelijk binnen onze gemeente te verspreiden onder gemeenteleden die geen internet hebben. Kent u gemeenteleden die zowel geen internet als kerktelefoon hebben en toch graag de diensten willen volgen? Wellicht kunt u samen luisteren. Als er geen andere mogelijkheid is, kan er contact worden opgenomen met de wijkouderling.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met uw wijkouderling.

Met broederlijke groet,
Uw kerkenraad

30 januari 2020
Brengt u te zijner tijd een bezoekje aan een gemeentelid?
In een christelijke gemeente hebben we oog voor elkaar. In de Bijbel wordt de gemeente wel eens vergeleken met een familie. Familie omdat we door God aan elkaar gegeven zijn. Om deze reden zorgen we in de gemeente voor elkaar. Wilt u uw steentje bijdragen door een bezoek te brengen aan mensen die eenzaam zijn of bij gemeenteleden bij wie dit gewenst is? Bij het bezoek staat ontmoeting en sociaal contact centraal. In het contactblad van februari 2020 (achter de login) staat beschreven wat het bezoekwerk inhoudt. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met ds. B.J.W. (Bart) Ouwehand, contact.

22 mei 2019
Hulp nodig of hulp bieden?
Hulp nodig omdat het even wat moeilijker gaat of iemand helpen in die situatie?
Kijk eens op Net-Werk naar de mogelijkheden om hulp te ontvangen of te bieden.

20 januari 2019
Facebook en Instagram volgen
Geen facebook, geen instagram maar toch op de hoogte blijven?
U kunt via deze website toch de laatste nieuwtjes op social media van de onze Hervormde Kerk, bibliotheek ''De Akker'' en de VakantieBijbelClub volgen.
(Voor het bezoeken van de facebookpagina's en het instagramaccount is inloggen niet vereist. Het zijn openbare accounts, zodat iedereen het laatste nieuws kan volgen).