Nieuws

15 mei 2020
Ontvang Voetiusberichten Andel wekelijks per e-mail: meld u nu aanvoetiusemail2
Het is vanaf nu mogelijk om Voetiusberichten uit onze gemeente wekelijks per e-mail te ontvangen. U kunt u hiervoor aanmelden op deze pagina

De berichten van onze gemeente die opgenomen zijn in Voetius krijgt u hiermee wekelijks kosteloos per e-mail toegezonden. Leest u liever de gehele Voetius (met alle berichten uit de regio)? Bekijk dan alle abonnementsvormen voor de mogelijkheden.

Voetius belangrijk communicatiemiddel
Voetius is één van de belangrijkste communicatiemiddelen die we als gemeente hebben. U leest hier over de aankomende diensten, collectes en activiteiten. Ook kunt u meeleven met gemeenteleden die moeiten kennen of iets te vieren hebben. De kerkenraad wil de berichten zo laagdrempelig mogelijk aanbieden. Het blijkt dat vooral jonge gezinnen geen abonnement hebben op Voetius. De stap van Voetius om een volledig digitaal abonnement aan te bieden, heeft hier weinig verandering in gebracht. Daarom heeft de kerkenraad besloten om een nieuwe optie beschikbaar te stellen: het per e-mail ontvangen van de Voetiusberichten Andel.

Verschil met ‘volledige Voetius’
Het belangrijkste verschil met de ‘volledige Voetius’ is dat deze e-mail alleen de berichten uit onze gemeente bevat (dus niet van de gehele regio). Aanmelden voor deze e-maildienst is gratis. Er is géén abonnement op Voetius nodig. U kunt u gemakkelijk aan- en afmelden. De e-maildienst voldoet aan de AVG-richtlijnen.

Toestemming privacy
De wekelijkse e-mail bevat precies dezelfde informatie als de berichten van onze gemeente in de volledige Voetius. We willen u er op wijzen dat als u toestemming geeft om genoemd te worden in Voetius (bijvoorbeeld bij ziekte of jubilea), u dan ook toestemming geeft om in deze e-mail genoemd te worden. Er is geen verschil tussen de berichten.

30 maart 2020
Geitenproject Nepal
Op zondag 1 maart is er gecollecteerd voor het Geitenproject in Nepal. Daarbij is een prachtig bedrag opgehaald waarvan geiten zijn gekocht. Op 19 maart jl. ben ik, Arjan de Groot, naar Arnakot geweest voor het Geitenproject. Arnakot is een klein bergdorpje in Nepal. Samen met de vrijwilligersorganisatie ‘KarmaFlights’ hebben we daar 17 volwassen geiten en 5 lammeren verdeeld onder arme families. Deze geiten hebben we gekocht bij een lokale boer van het geld dat is opgehaald bij de collecte. Er is gekeken naar welke families de geiten het meest nodig hadden. Wie welke geit zou krijgen, is uiteindelijk bepaald door loting. Na 2 jaar geeft elke familie weer een lam terug dat vervolgens wordt doorgegeven aan een ander gezin. Namens KarmaFlights, de inwoners van Arnakot en mijzelf, enorm bedankt voor uw bijdrage!
Klik hier voor een fotoimpressie en hier voor een filmpje vanuit Nepal.

10 mei 2020

Ontwikkelingen omtrent het CORONAVIRUS
Gezien de maatregelen van de overheid om de besmetting met het coronavirus aan te pakken zijn bijeenkomsten met meer dan 30 personen verboden. Daarnaast geldt het zoveel mogelijk beperken van sociale contacten en het houden van afstand. Dit betekent ook voor ons als gemeente dat we genoodzaakt zijn om aanpassingen te doen in onze erediensten en activiteiten.

In dit alles mogen we ook in deze bijzondere tijd op God vertrouwen dat Hij als Hemelse Vader voor ons zorgt.

‘Digitale’ erediensten
Onze erediensten gaan door en zijn via internet of kerktelefoon te beluisteren. De kerkenraad heeft besloten het aantal aanwezige personen in de kerk tot een minimum te beperken. Dit betekent dat alleen de predikant, organist, koster en dienstdoende kerkenraadsleden aanwezig zijn in de kerk. We volgen de gebruikelijke liturgie. Wel worden de diensten iets ingekort door minder te zingen.

Komende week
Pinksteren, zondag 31 mei gaat in de ochtenddienst (09:30 uur) onze eigen predikant ds. Ouwehand voor en in de avonddienst (18:00 uur) ds. Van den Berg uit Asperen. Van beide diensten vindt u de liturgie op de pagina Live/terugluisteren diensten.

Kindernevendienst en kindercatechese
Kinderen die normaal gesproken naar de kindernevendienst gaan, vinden hier hun verhaal en verwerking.
Kinderen van de kindercatechese krijgen een pakketje thuis. Hierin zit het verhaal en werkje of opdrachten die aan de beurt zijn. We willen ouders vragen dit zondag met hun kinderen samen op te pakken.

Collectes
Omdat er in de diensten niet gecollecteerd kan worden, willen we u vragen uw gaven over te maken of in de speciale bus te doen bij Pascal Tankens. Meer informatie hierover leest u hier.

Bijbelstudie
Op de pagina Bijbelstudie is een online bijbelstudie te volgen. Het bijbelgedeelte dat centraal staat is Johannes 9 waarin het gaat over de blindgeborene.

Bijbelleesrooster om samen uit de bijbel te lezen
Twee gemeenteleden hebben het initiatief genomen om een bijbelleesrooster te maken voor de komende tijd. Het idee is om op afstand maar toch ‘gezamenlijk’ dagelijks hetzelfde te lezen en op die manier verbonden te zijn. Delen uit het Nieuwe Testament staan centraal waar we lezen over opstanding, wederkomst, vernieuwing en vergeving. Dat geeft hoop! Meer informatie over het leesrooster leest u in deze PDF.

Kringwerk
Het kringwerk gaat tot nader order niet door.

Catechese
De catechese gaat zoveel mogelijk via digitale middelen door. De catechisanten zijn geïnformeerd.

Bezoekwerk
Het bezoekwerk bij ouderen en mensen met een zwakke gezondheid komt stil te liggen. Bij jongere personen wordt het bezoekwerk zoveel mogelijk beperkt; alleen noodzakelijke bezoeken worden afgelegd. Telefonisch contact met de predikant of wijkouderling is uiteraard wel mogelijk.

Net-Werk, coronahulp Andel
Helaas vraagt deze tijd veel van ons allemaal. Zeker voor de ouderen en kwetsbaren onder ons. Als we u kunnen helpen met een boodschap, de hond uitlaten of we kunnen een luisterend oor zijn, dan zijn we er voor u. Uiteraard moeten we de richtlijnen van het RIVM aanhouden en fysiek contact en bezoek vermijden. Wel kunnen we er voor zorgen dat u in ieder geval voorzien wordt van boodschappen. Ook een praatje op afstand is mogelijk. Bent u of kent u iemand die dit zou waarderen, of wilt u als vrijwilliger hier aan meedoen, neem dan contact op met C.J.A. (Corine) Timmermans, contact.
Voor meer informatie met betrekking tot Net-Werk, klik hier.

Bibliotheek ''De Akker'' weer open
Bibliotheek "De Akker" is op de woensdagavond (gebruikelijke openingstijden van 19:00 - 20:00 uur) weer open. Dit uiteraard met inachtneming van de regels die het RIVM voorschrijft. Iedereen weer van harte welkom! Op de eerste maandag van de maand blijft de bibliotheek tot nader bericht gesloten.

Kaartenverkoop vrouwenvereniging 'Tabitha'
Het is goed dat er in deze tijd veel kaarten verstuurd worden. Omzien of aandacht voor elkaar. Nu er geen collectebonnenverkoop is en dus ook geen kaartenverkoop op die maandagavond, willen we de kaartenverkoop op een andere manier regelen. Als u kaarten wilt kopen, dan kunt u bellen naar mevrouw A.C.D. (Corrie) Kraaij, contact. Zij spreekt dan met u een tijd af wanneer u de kaarten in ''De Ark'' kunt komen uitzoeken en kopen.

Omzien naar elkaar
Onze contacten als gemeenteleden onderling zijn op dit moment erg beperkt. Dit kan voor een aantal broeders en zusters tot een extra gevoel van eenzaamheid leiden. Wij vragen daarom uw speciale aandacht voor gemeenteleden die in deze situatie wel wat extra contact (op afstand) kunnen gebruiken. Helpt u mee in het omzien naar elkaar? Een (extra) telefoontje, berichtje of kaartje wordt vaak erg gewaardeerd. Wij vragen u ook nadrukkelijk voor hen en voor elkaar te bidden.

Niet iedereen heeft de beschikking tot het internet. We vragen u dit bericht zo veel mogelijk binnen onze gemeente te verspreiden onder gemeenteleden die geen internet hebben. Kent u gemeenteleden die zowel geen internet als kerktelefoon hebben en toch graag de diensten willen volgen? Wellicht kunt u samen luisteren. Als er geen andere mogelijkheid is, kan er contact worden opgenomen met de wijkouderling.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met uw wijkouderling.

Met broederlijke groet,
Uw kerkenraad

30 januari 2020
Brengt u te zijner tijd een bezoekje aan een gemeentelid?
In een christelijke gemeente hebben we oog voor elkaar. In de Bijbel wordt de gemeente wel eens vergeleken met een familie. Familie omdat we door God aan elkaar gegeven zijn. Om deze reden zorgen we in de gemeente voor elkaar. Wilt u uw steentje bijdragen door een bezoek te brengen aan mensen die eenzaam zijn of bij gemeenteleden bij wie dit gewenst is? Bij het bezoek staat ontmoeting en sociaal contact centraal. In het contactblad van februari 2020 (achter de login) staat beschreven wat het bezoekwerk inhoudt. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met ds. B.J.W. (Bart) Ouwehand, contact. Aanmelden kan bij de scriba, G.P. (Gerrit) Versteeg, contact

16 september 2019
Nieuwsbrief en blogs ds. Vogelaar (Misi Sulawesi)
Op de website van de GZB treft u onder downloads de nieuwsbrief van december 2019 aan van ds. Vogelaar (website Misi Sulawesi).
Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich aanmelden voor zijn nieuwsbrief. Dit kan ook via bovenstaande link onder 'blijf op de hoogte'. 
Ook schrijft ds. Vogelaar geregeld blogs die u kunt lezen op de website van de GZG (blogs). 
Meer informatie over het zendingsproject van ds. Vogelaar vindt u op deze site onder diaconaat, zending ds. Vogelaar.

ds. Vogelaar Sulawesie

22 mei 2019
Hulp nodig of hulp bieden?
Hulp nodig omdat het even wat moeilijker gaat of iemand helpen in die situatie?
Kijk eens op Net-Werk naar de mogelijkheden om hulp te ontvangen of te bieden.

20 januari 2019
Facebook en Instagram volgen
Geen facebook, geen instagram maar toch op de hoogte blijven?
U kunt via deze website toch de laatste nieuwtjes op social media van de onze Hervormde Kerk, bibliotheek ''De Akker'' en de VakantieBijbelClub volgen.
(Voor het bezoeken van de facebookpagina's en het instagramaccount is inloggen niet vereist. Het zijn openbare accounts, zodat iedereen het laatste nieuws kan volgen).