Contactgegevens

A.J.P. (Arnald) Smits
Contact
Voorzitter, algemene contacten, vertegenwoordiging in de classis, contactpersoon voor verhuur/gebruik kerkgebouw, voor de kosters en de organisten.

A. (Adriaan) Kuipers
Contact
Secretaris, technische- en beheerszaken kerk en pastorie, aanspreekpunt voor de vrijwilligers die de (tuin van de) kerk/pastorie onderhouden.

C.A. (Christian) Timmermans
Contact
Penningmeester, coördinator inzamelen oud ijzer.