Ds. Vogelaar project Sulawesi

15 augustus 2018
Geboorte zoon Laurens Jan & Lourina Vogelaar

Postadres:
Kantor Sinode Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL)
Jl. Dr. Ratulangi Km. 7 Rampoang, Kotak Pos 118
Kota Palopo 91914 
Sulawesi Selatan
Indonesia
===========================

Den Haag, 20 maart 2017
Van: ds. Laurens Jan Vogelaar (Bethlehemkerk Den Haag)
Voor: moderamen/kerkenraad/zendingscommissie Hervormde gemeente Andel
Betreft: vraag of u deelgemeente wil zijn; betrokken wil zijn bij uitzending van ds. Vogelaar als zendingspredikant naar Sulawesi 

Vooraf
Tijdens mijn studie theologie leefde het verlangen al: iets betekenen voor de kerk wereldwijd. Lourina (mijn vrouw) en ik zijn daarom voor mijn afstuderen voor de kerkelijke opleiding een aantal weken in Ethiopië geweest. Om te kijken: is het wat voor ons? Toen was het Gods tijd nog niet, want God riep ons naar Noorden en bijna zes jaar geleden naar Den Haag. Toch is het verlangen nooit weggegaan. Toen zo’n anderhalf jaar geleden de eerste beroepen kwamen, kwam het weer erg op ons af: zou God willen dat we ons ter beschikking stellen voor de wereldwijde kerk? We hebben contact gezocht met de GZB en stapje voor stapje zijn we de weg gegaan. Steeds weer vragend aan de Heere: Leid ons en open deuren als het Uw weg is. Daarin werden we bevestigd. De beslissing om ‘ja’ te zeggen was niet eenvoudig en toch hebben we de diepe overtuiging dat God ons roept om ons in Indonesië, op Sulawesi, in te zetten voor het koninkrijk van God.

Sulawesi
De GZB heeft op het eiland Sulawesi (Indonesië) jarenlang onder de Toraja’s gewerkt. De Toraja’s zijn bijna als gehele stam christen geworden. Dit betekent dat er op het eiland Sulawesi een gebied is, waar de meerderheid christen is. Buiten dit Toraja-gebied is dit anders. Er zijn wel christenen, maar het zijn er weinig. Ze vormen een kleine minderheid te midden van een meerderheid van moslims. Dit geldt bijv. ook voor het Luwu gebied. In het Luwu gebied is wel een kerk. De kerk heet ‘Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL)’. De GZB heeft al jaren contact met dit kerkverband maar er is nooit eerder een zendingswerker naar uitgezonden geweest.

GPIL
De GPIL bestaat uit een kleine 20 duizend mensen, verdeeld over 118 gemeenten. De meeste gemeenten bevinden zich op het (arme) platteland of in de bergen. De GPIL wordt gediend door ongeveer 50 predikanten. Ook ouderlingen moeten dus preken, terwijl zij niet echt hoogopgeleid zijn. De gemeenten van de GPIL zijn klein en hebben het moeilijk. De vragen die hen bezig houden zijn bijv. ‘Hoe kunnen we missionair zijn, nu de radicale Islam eerder terrein wint, dan verliest?’

Zendingswerker
De synode van de GPIL heeft daarom aan de GZB de vraag voorgelegd: Kunnen jullie niet iemand sturen die met ons kan meedenken, ons kan adviseren, die ons helpt bij het toerusten van predikanten, ouderlingen, diakenen en jeugdleiders, iemand die de gemeenten (ook in de afgelegen gebieden) wil bezoeken om ze te bemoedigen, er te preken en toerusting te geven?

Vraag
We worden (samen met onze twee kinderen van 2 en 5 jaar) uitgezonden vanuit de Bethlehemkerk in Den Haag. We zoeken echter ook nog deelgenoten-gemeenten die ons willen ondersteunen. Aan u de vraag of u daar voor voelt. Wat vragen we van u? Gebed, meeleven en financiële steun. We hopen u met nieuwsbrieven op de hoogte te houden. Met u te communiceren via een weblog etc. Voor ons vertrek/tijdens ons verlof kunnen we een presentatie geven (eventueel ook voorgaan in een eredienst). Wat brengt het u? Zendingswerk krijgt heel concreet een gezicht. Wat kan dat verrijkend zijn. Het is toch immers samen met alle heiligen dat we goed zicht krijgen op de hoogte, breedte, diepte en lengte van de liefde van Christus.

Laurens Jan en Lourina Vogelaar
Laan van Meerdervoort 814
2564 AR Den Haag
tel.nr.: 070-3237866
e-mail: