Contactgegevens

A.P. (Adriaan) Paans
Contact
Bezorging van MP3-spelers en liturgieën, ouderenzorg, vertegenwoordiger DAC en contactpersoon bloemengroet.

A.D. (Erik) Pelle
Contact
Voorzitter, coördinatie kerkblad Voetius en aanvraag kerktelefoon.

H.M. (Richard) Verlee
Contact
Jeugddiaken, beheer kerktelefoonkastjes, verjaardagsfonds, coördinatie kerkauto en contactpersoon ISDD.

A.G. (Tony) Vos
Contact
Administrateur, WMO, verantwoording van diaconale giften.