Contactblad

Contactblad
Eén keer per maand (in de week vóór de 1e zondag van de maand) wordt naast het kerkblad Voetius een Contactblad uitgegeven waarin plaatselijk kerkelijk nieuws wordt vermeld. Kopij hiervoor kan per e-mail worden aangeleverd bij W.W. (Wim) Hoesen: contact. De bezorging van het Contactblad is in handen van de bezorgers van kerkblad Voetius. Het Contactblad is voor leden van de gemeente digitaal beschikbaar door in te loggen.

--> Downloads Contactbladen