Beleidsplan

Beleidsplan 2020-2023

Beleidsplan 2020-2023 pdf

Beleidsplan 2013-2017 (verlengd tot en met 2019)

De kerkenraad heeft op 10 juli 2013 het beleidsplan voor de periode 2013 – 2017 vastgesteld. De geldigheid van het beleidsplan is verlengd tot en met 2019. De gemeente is nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van dit beleidsplan. Er is een gemeenteavond gehouden en iedereen heeft de mogelijkheid gehad om op het concept te reageren. Uit de gevolgde procedure is een grote betrokkenheid van de gemeenteleden gebleken. Uit de reacties blijkt dat het plan, zoals dit is vastgesteld, op een breed draagvlak kan rekenen. De kerkenraad is hiervoor dankbaar. Dankbaar is de kerkenraad ook omdat zij zich tijdens het gehele proces gesteund heeft gevoeld door Gods aanwezigheid en de leiding van de Heilige Geest.

Beleidsplan 2013-2017 pdf