Beleid

Beleidsplan
In het submenu treft u het beleidsplan 2013-2017 van de gemeente aan dat duidelijk maakt waar de gemeente voor staat, wat zij de komende vier jaar van plan is en hoe zij dat wil bereiken. Het beleidsplan helpt de gemeente om keuzes te maken en knopen door te hakken. De geldigheid van het beleidsplan is verlengd tot en met 2019.

Ook vindt u daar het beleidsplan 2020-2023 ter voorbereiding op de gemeenteavond van 9 december.

Integriteit
In het submenu treft u de beleidsmaatregelen met betrekking tot de integriteit aan.