Hervormd Andel

De wekelijkse kerkdiensten worden opgenomen op MP3 en het internet(kerkdienstgemist.nl) Voor hen die niet (meer) naar de kerk kunnen en/of zieken die geen kerktelefoon hebben, kunnen hiervan gebruik maken om de kerkdiensten te beluisteren. Ook nabestellingen MP3 € 3,00 of cd € 4,00- zijn mogelijk. Aanvragen bij diaken B. van Andel

Geeft u a.u.b. de bestelling zo snel mogelijk na de dienst op, anders bestaat de kans dat de opname is gewist.